Electrik KAE tegevusaladeks on elektri- ja valgustuspaigaldiste ehitus ja renoveerimine, käit ning hooldus. Oma töödes oleme keskendunud erialaste oskuste rakendamisele, ehitamaks klientidele laitmatult toimiva ja turvalise elektripaigaldise. Peame väga oluliseks tööohutust ja ehituse kvaliteeti.

Teenindame era-, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusi. Meie peamisteks klientideks on ehitustööde peatöövõtuga tegelevad ettevõtted, kinnisvara arendajad ja haldajad, korteriühistud ning erinevad tootmis- ja kaubandusettevõted. Oluliseks peame ka erakliente.

Pakkumaks klientidele nende vajadustest lähtuvat kõrge kvaliteeditasemega ja kehtivatele nõuetele vastavaid ning tähtaegselt valminud elektripaigaldisi, on meie prioriteediks omada tehniliselt kompetentset, elektrialase erihariduse -ja töökogemusega personali.

Meie usume, et ettevõtte edu ja stabiilne areng on pöördvõrdelises seoses proffessionaalse meeskonnaga. Seepärast on meie prioriteediks töötajate järjepidev erialane täiendkoolitus ja seda nii kodu- kui välismaal. Selleks on meil sõlmitud mitmeid koostöölepinguid tunnustatud elektriala koolitajatega. Kindlasti ei saa ka alahinnata seda väärtuslikku teavet, mida ammutame igapäevaselt oma koostööpartneritelt ja materjalitarnijatelt.