Electrik KAE OÜ personalipoliitika on tihedalt seotud püstitatud eesmärkidega, tagamaks ettevõtte järjepidevus ja konkurentsivõime. Töötamine meil on suurt vastutust nõudev, kuid vaheldusrikas ja uusi väljakutseid pakkuv, kus igal töötajal lasub vastutus oma pädevuse eest.

Valime ja arendame inimesi, kellele on oluline ettevõtte edukas käekäik, kes on piisavalt motiveeritud ja avatud väljakutsetele. Omalt poolt panustame töötaja ametialasele arengule ja täiendõppele, võimaldame töötaja panusele vastava konkurentsivõimelise töötasu ja motivatsioonipaketi. Hindame kõrgelt ja toetame töötajate enesetäiendamise ja arengu soove.

Lisaks eeltoodule panustame turvalisesse töökeskkonda, varustame töötajad vajalike töövahendite –ja riietusega. Staažikamatele töötajatele pakume lisasoodustusi.

Kandideeri tööle!